ჩვენ შევიტანეთ კანონპროექტი პარლამენტში, რომელიც დაკავშირებულია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესის ცვლილებასთან. ჩვენი ხედვით, სახელმწიფოს მიერ პოლიტიკური პარტიების პირდაპირი დაფინანსების არსებული წესი უნდა გაუქმდეს. ნაცვლად ამისა, თითოეულ მოქალაქეს თავად უნდა შეეძლოს გადაწყვიტოს მისი გადახდილი გადასახადიდან რომელი პარტია მიიღებს დაფინანსებას ან საერთოდ აქვს თუ არა სურვილი რომელიმე პოლიტიკური პარტია დააფინანსოს.

პარტიების დაფინანსების წესის ცვლილების შესახებ

ჩვენ შევიტანეთ კანონპროექტი პარლამენტში, რომელიც დაკავშირებულია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესის ცვლილებასთან. ჩვენი ხედვით, სახელმწიფოს მიერ პოლიტიკური პარტიების პირდაპირი დაფინანსების არსებული წესი უნდა გაუქმდეს. ნაცვლად ამისა, თითოეულ მოქალაქეს თავად უნდა შეეძლოს გადაწყვიტოს მისი გადახდილი გადასახადიდან რომელი პარტია მიიღებს დაფინანსებას ან საერთოდ აქვს თუ არა სურვილი რომელიმე პოლიტიკური პარტია დააფინანსოს.

Geplaatst door სოციალ-დემოკრატები პარლამენტში/Social Democrats In Parliament op Donderdag 18 juni 2020

X