„სოციალ-დემოკრატები“ პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებისთვის სამხედრო სამსახურის გადავადების საკითხს გამოეხმაურნენ

„სოციალ-დემოკრატები“ პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებისთვის სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადების საკითხს გამოეხმაურნენ.
#ipnge

https://www.interpressnews.ge/ka/article/608411-social-demokratebi-propesiuli-sascavleblis-studentebistvis-samxedro-samsaxuris-gadavadebis-sakitxs-gamoexmaurnen/?fbclid=IwAR3-lcX-eGBY8wovaFeK66MA8SALunuvr-EvVO94N-yV81PM9T-k8hJm91w

X