პარტია „სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის“ ყველა მხარდამჭერს მოუწოდებს შეიტანოს თავისი წვლილი პარტიის საარჩევნო კამპანიის წარმართვაში, შემოწირულობების საშუალებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი თითოეული მხარდამჭერის თანამონაწილეობა საარჩევნო კამპნიაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არა შემოწირულობის ოდენობა, არამედ შემომწირველთა რაოდენობა. შემოწირული თანხა მოხმარდება პარტიის სააგიტაციო მასალას დამზადებას.

ჩვენ ერთად შეგვიძლია შევცვალოთ საქართველო და ვაქციოთ ის განვითარებულ ქვეყნად.

შემოწირულობის განხორციელების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ ჩარიცხოთ თანხა პარტიის ოფიციალურ ანგარიშზე.

GE42 BS00 0000 0047 9361 28

თანხის გადარიცხვისას მიუთითეთ თქვენი მონაცემები და თანხის დანიშნულება – შემოწირულობა.

წინასწარ გიხდით მადლობას!

X