მსოფლიო იცვლება, დადგა სოციალ-დემოკრატიის დრო!

თუკი გავაგრძელებთ ძველი მიდგომებით ქვეყნის მართვას, ქვეყანა ვერ განვითარდება, ცხოვრების დონე არ გაიზრდება!

თავისუფალი ბაზრის დამკვიდრებისა და ცხოვრების დერეგულირების პოლიტიკამ, რაც ბოლო 30 წლის განმავლობაში დომინირებდა მსოფლიოში, ამოწურა თავისი პოტენციალი. მისი გაგრძელება ჩიხია, რომელიც მარტო გაამწვავებს არსებულ პრობლემებს.

ამ პოლიტიკამ შედეგად მოგვიტანა უკიდურესი სოციალური და ეკონომიკური უთანასწორობა, ჩამორჩენა და უიმედობა. თუმცა კი ელიტები გამუდმებით თავს იწონებენ „ეკონომიკური ზრდის“ მაჩვენებლებით, ამ ზრდას რატომღაც არ მოაქვს მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესება, ადამიანების დასაქმება, ხელფასების ზრდა, თუ საყოველთაო კეთილდღეობა. ნათელია, რომ ძველი მიდგომები მხოლოდ ვიწრო ჯგუფებს ამდიდრებს.

არჩევნები 2020

სიახლეები

Loading…

X