2

სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის პროგრამული პრინციპები მეორე ათწლეული სრულდება საქართველოს თანამედროვე დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებიდან. ამ პერიოდში, სერიოზული და ინტენსიური მსჯელობა თუ როგორ უნდა იცხოვროს ხალხმა და განვითარდეს ქვეყანა, არ დამდგარა საზოგადოებრივი დისკურსის დღის წესრიგში. საქართველოს, ჩვენ ხალხს არჩევანი არ გაუკეთებია.   ქვეყანა მისდევდა გარკვეულ პოლიტიკას, რომელიც უმთავრესად გარე ზეგავლენებით განისაზღვრებოდა.   გლობალისტური ნეოლიბერალიზმისა და ნეოკონსერვატიზმის რადიკალური […]
Read More

1

ჩვენ, სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისათვის, ვადასტურებთ ჩვენ უპირობო ერთგულებას თანასწორობის, თავისუფლების, სამართლიანობის, სოლიდარობისა და მშვიდობის იდეალებისადმი, რომლებიც დემოკრატიული სოციალიზმის საფუძველს წარმოადგნენ. საზოგადოების წინაშე ვაცხადებთ, რომ პატივს ვცემთ, დავიცავთ და განვავითარებთ ამ ფასეულობებს.   ამ ფასეულობათა გაზიარება ნიშნავს, რომ ყველა შესაძლო გზას გამოვიყენებთ ჩვენ ქვეყანასა და მსოფლიოში ქცევის შემდეგი კოდექსის დასამკვიდრებლად:   I განვახორციელებთ პროგრესულ პოლიტიკას, რომელიც […]
Read More
X