კონტაქტი
Social democrats
ქრისტიან სოციალისტთა ჯგუფი

ფრაქცია „ქრისტიან სოციალისტები“ წარმოადგენს პარტიის ფრთას, რომელისთვისაც მნიშვნელოვანია ქრისტიანული მრწამსის საფუძველზე იზიარებდეს სოციალ-დემოკრატიულ იდეოლოგიას და გამოხატავდეს თავის სპეციფიურ დამოკიდებულებას, როგორც კულტურულ-ზნეობრივ ასევე სოციალურ და ეკონომიკურ-ეკოლოგიურ საკითხებზეც

გახდი თანამონაწილე
თანამოაზრეები