ეკატერინე ჭელიძე – დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია-გეოლოგის ფაკულტეტი. პედაგოგიური მოღვაწეობა დაიწყო 21 წლიდა. არის გეოგრაფიის მენტორი მასწავლებელი, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ტყიბულის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე,  ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვის და განვითარების ექსპერტი, გეოგრაფიის მიმართულებით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში.  ასევე, სპმთპ-ს და დანიური თანადგომის საერთაშორისო მხარდაჭერის ერთობლივი პროექტის: სკოლისა და განათლების პოლიტიკის ფორმირების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარების ტრენერ-კოორდინატორი.

X