ავთანდილ სულაბერიძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. არის 150-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის ავტორი, მათ შორის 7 მონოგრაფიის. არის IUSSP (მსოფლიო მოსახლეობის კვლევის საერთაშორისო კავშირი)  და EAPS (ევროპის დემოგრაფთა ასოციაცია) წევრი;

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კომიტეტთან არსებული დემოგრაფიული კომისიის წევრი; საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის დაბერების საკითხებთან დაკავშირებული გეგმის შემუშავების მრავალსექტორული ჯგუფის წევრი; საქართველოს დემოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდენტი;  საქართველოს დემოგრაფთა ასოციაციის წევრი; ჟურნალ „ეკონომისტის“ რედკოლეგიის წევრი; დიდი ქართული ეკონომიკური ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი; იტალიის სტატისტიკური საზოგადოების SIS Italian Statistics Society-ს წევრი. ამერიკის ჰოვარდის ცენტრის და ოჯახთა მსოფლიო კონგრესის საერთაშორისო კვლევების ჟურნალის „The Natural Family: An International Journal of Research and Policy“ რედკოლეგიის წევრი.

აღსანიშნავია, რომ 2007 წელს,   ა. სულაბერიძის  წინადადება, შობადობის ასამაღლებლად   მესამე და შემდგომი შვილის ნათლობის შესახებ,  მოიწონა სრულიად  საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია II-ემ და გამოვიდა ინიციატივით მის მიერ  მესამე და შემდგომი შვილის  მონათვლის თაობაზე,  რამაც მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული შედეგი მოიტანა.

მისი კვლევითი საქმიანობა მოიცავს დემოგრაფიის, ოჯახის სოციოლოგიის, მიგრაციის, სოცილურ-დემოგრაფიული პოლიტიკის საკითხებს. მისი თანავტორობით გამოცემულია სახელმძღვანელოები „დემოგრაფია“ და „ოჯახის სოციოლოგიის საფუძვლები“. არის მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე. მისი შრომები გამოქვეყნებულია რეიტინგულ ჟურნალებში, რომელთაგან აღასანიშნავია 2020 წელს Springer-ში გამოქვეყნებული სტატია Migration Trends and Migration Potential of Georgias Population“.

არის აფხაზეთში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ბრძოლის მონაწილე. დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით.

 

ავთანდილ სულაბერიძე„მრავალი შვილი ერს გადაარჩენს, ხოლო მწარმოებლური ოჯახი გააძლიერებს ქვეყანას.“

X