დავით ლობჟანიძე – სამართლის დოქტორი, პროფესორი, 30-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორი, მათ შორის თანაავტორი წიგნებისა – “მსოფლიო წესრიგი და საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემები“, „სამართალმცოდნეობის შესავალი“, „საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემები და ადგილობრივი თვითმმართველობა.“ სხვადასხვა დროს მუშაობდა საქართველოს პარლამენტთან არსებულ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში, შემოსავლების სამსახურში, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილედ. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ბოლო 15 წლის მანძილზე ეწევა აქტიურ საგანმანათლებლო საქმიანობას საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში.

დავით ლობჟანიძე: “სოციალ-დემოკრატიული იდეები იმდენად უნივერსალურია, რომ შეუძლებელია მას არ იზიარებდე“.

X