ვიდეო არქივი

ლექციები

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fkBiK_ENx6E&feature=emb_logo – მარინა მუსხელიშვილი დაინგრა თუ არა სისტემა? •29 Apr 2013

https://www.youtube.com/watch?v=X0sK6ZfqtTg&feature=emb_logo – მარინა მუსხელიშვილი – პოსტ-საბჭოთა საქართველო და თანამედროვეობა 16 Nov 2013

მიმართვები

https://www.youtube.com/watch?v=o_m3pHKe6rQ&feature=emb_logo ბექა ნაცვლიშვილი სოფლის მეურნეობაზე 13 Dec 2011

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kR_y1nTlSc8&feature=emb_logo – ნიკა ქობულაძე: ობიექტური მედია 3 Dec 2011

 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sNo_b3w68&feature=emb_logo – გია ჟორჟოლიანი

31 Oct 2013

 

სხვა

https://www.youtube.com/watch?v=3cD0IVG3A1A&feature=emb_logo თავისუფალი ტრიბუნა – “სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის” 9 Aug 2013

https://www.youtube.com/watch?v=cxOPWJsU4eM&feature=emb_logo – თავისუფალი ტრიბუნა – „სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის” 11 Jun 2013

https://www.youtube.com/watch?v=YWcAzH01vkk&feature=emb_logo არგუმენტების დრო – ვარდების რევოლუცია ათი წლის შემდეგ 22 Nov 2013

https://www.youtube.com/watch?v=QOLksRd5Dg0&feature=emb_logo თავისუფალი ტრიბუნა – “სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისათვის” 5 Nov 2013

https://www.youtube.com/watch?v=Q1ARcIuimZs&feature=emb_logo Caucasian House Internet Diary* Membrane* Tamar Chikovani & DaviT Adeishvili 12 Nov 2013

https://www.youtube.com/watch?v=3cD0IVG3A1A&feature=emb_logo თავისუფალი ტრიბუნა – “სოციალ-დემოკრატები საქართველოს განვითარებისთვის” 9 Aug 2013

https://www.youtube.com/watch?v=M37262Iftoc&feature=emb_logo არგუმენტების დრო – საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასება 29 Oct 2013

X