რით განსხვავდება კორონავირუსის პანდემია სიღარიბის პანდემიისაგან?

Poster By Salome Koshkadze – “Rich & Poor”

რით განსხვავდება კორონავირუსის პანდემია სიღარიბის პანდემიისაგან?

კორონავირუსისა და სიღარიბის პანდემიის შედარებითი ცხრილი
(ცხრილში ნაგულისხმევია საქართველოში არსებული პოლიტიკა)

 

დასახელება

კორონავირუსი

სიღარიბე

დაავადებულთა რაოდენობა ბევრი ბევრად მეტი
გარდაცვლილთა რაოდენობა არც ისე ბევრი ბევრად მეტი
გავრცელების მექანიზმი კონტაქტით (თანაცხოვრებით, ახლო გარემოში) მემკვიდრეობით (თანაცხოვრებითაც, ახლო გარემოში)
მკურნალობის წესი რადიკალური (სტაციონარული ზომები) არავითარი (თითქმის) (პალიატიურ-თერაპიული ზომები)
სამკურნალო სეგმენტი ყველა (თითქმის) ძალიან ცოტა (თითქმის არავინ)
ავადობის მიმდინარეობა დროით განსაზღვრული ქრონიკული (დროით განუსაზღვრელი)
განკურნებულთა რაოდენობა უდიდესი ნაწილი უმცირესი ნაწილი
მკურნალი:-სხვა

-თავად დაავადებული

თითქმის მთლიანად ექიმები თითქმის მთლიანად თავად დაავადებულები (ცოტათი -სახელმწიფო, ქველმოქმედება)
მკურნალობის ორგანიზაცია თითქმის აბსოლიტურად კოლექტიური (ცოტა ინდივიდუალური) თითქმის მთლიანად ინდივიდუაური (ცოტა კოლექტიური)

2020 წლის 10 აპრილი

ავტორი: გია ჟორჟოლიანი
X